Kəşfiyyat

mədən kəşfiyyatı

TDS tərs dövriyyəli qazma həlləri qızıl, gümüş, platin, mis, nikel, dəmir filizi və digər adi metalların kəşfiyyatında nümunə keyfiyyəti və qazma məhsuldarlığında sənayedə qabaqcıl gəlirləri təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Mineral kəşfiyyatı sənayesində mümkün olan ən aşağı texniki xidmət xərcləri ilə mümkün olan ən yüksək məhsuldarlığa nail olmağa kömək etmək üçün nəzərdə tutulmuş məhsullarımızın tam çeşidini araşdırın.Mütəxəssis regional qruplarımızın yerində dəstək və məsləhətləri ilə dəstəklənən TDS RC sistemləri öz nüfuzunu qazandı.